Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

O nás

Český telekomunikační úřad je nezávislý regulační orgán v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb. Bližší informace o jeho činnosti naleznete na stránkách ČTÚ.