Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

VLADIMÍR VLK

VLADIMÍR VLK
VLADIMÍR VLK