Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

PETRA JANKOVÁ

PETRA JANKOVÁ