Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Martin Kučera, DiS.

Martin Kučera, DiS.
Martin Kučera, DiS.