Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Zdeněk Kudrnáč

Zdeněk Kudrnáč
Zdeněk Kudrnáč
Zdeněk Kudrnáč