Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
  • * společné minuty** společné SMS
  • Všechny ceny jsou uváděny za měsíc vč. DPH.
  • Při výpočtu výše koncových ceny se uplatňují koeficienty pro zohlednění vlivu tarifikace, rozložení provozu do vlastní/rodičovské sítě, do jednotlivých zahraničních zón a času ve špičče/mimo špičku.
  • Uvedené informace nemusejí představovat úplný přehled trhu. Uvádíme je tak, jak je podnikatelé do srovnávacího nástroje vložili. Najdete-li rozpor mezi uvedenými informacemi a ceníkem podnikatele, využijte prosím funkci Nahlášení chybných údajů.