Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Pavel Raška
Pavel Raška
Pavel Raška