Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Miroslav Švorc
Miroslav Švorc
Miroslav Švorc