Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Jan Šimeček

Jan Šimeček
Jan Šimeček
Jan Šimeček