Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Oldřich Plchot

Oldřich Plchot
Oldřich Plchot
Oldřich Plchot