Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Jaromír Čmolík

Jaromír Čmolík
Jaromír Čmolík