Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Tomáš Pitřinec

Tomáš Pitřinec