Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Aleš Uhlíř
Aleš Uhlíř
Aleš Uhlíř