Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Stanislav Studnička

Stanislav Studnička
Stanislav Studnička