Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Petr Michalčík

Petr Michalčík
Petr Michalčík