Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

JAROSLAVA ŠITYCHOVÁ

JAROSLAVA ŠITYCHOVÁ
JAROSLAVA ŠITYCHOVÁ
JAROSLAVA ŠITYCHOVÁ
JAROSLAVA ŠITYCHOVÁ