Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Jaroslav Dvořák

Jaroslav Dvořák