Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Vlastimil Staněk
Vlastimil Staněk
Vlastimil Staněk