Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Miroslav Frencl

Miroslav Frencl
Miroslav Frencl