Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací

Karel Chvíla

Karel Chvíla
Karel Chvíla
Karel Chvíla