Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
Milan Maňák
Milan Maňák
Milan Maňák