Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
MIROSLAVA ŠESTÁKOVÁ
MIROSLAVA ŠESTÁKOVÁ
MIROSLAVA ŠESTÁKOVÁ