Srovnáváme ceny a kvalitativní parametry veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jejich kombinací
MARTIN KUCHAŘ
MARTIN KUCHAŘ